Amsterdam 2025 #2: Erfpacht op de schop

Amsterdam 2025 #2: Erfpacht op de schop

Maurice Seleky was moderator tijdens een gesprek over het roemruchte Erfpachtstelsel in Amsterdam. Met als sprekers Paul Nelisse (geproveerd op erfpacht en directeur Colliers International), Joris van Osselaer (raadslid D66 Amsterdam), Brahim Abid (woordvoerder Erfpacht PvdA Amsterdam), Koen de Lange (voorzitter Seba en eigenaar Nederlands Instituut voor Erfpacht), Daniel van der Ree (raadslid VVD Amsterdam), Bob Vredevoort (Erfpachtcommissielid Makelaarsvereniging Amsterdam) en Hendrik Ploeger (hoogleraar Grondbeleid TU/Delft en VU Amsterdam).

Datum
vrijdag 25 september 2015

Locatie
Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

Opdrachtgever
Pakhuis De Zwijger