Blog : Maurice Seleky

Proloog ‘Een tragedie in New York’

Proloog ‘Een tragedie in New York’

Ze zeggen dat de president de nacht niet haalt. Zijn bewustzijn is hij al uren geleden verloren – hoewel sommige van zijn critici betogen dat hij al jaren zijn verstand kwijt is. De vicepresident en het kabinet zouden zich al op het ergste voorbereiden en zijn non-stop in vergadering geweest sinds de aanslag. In New York is de noodtoestand afgekondigd. Tanks en pantservoertuigen hebben de straten rondom Trump Tower afgezet. Helikopters cirkelen als stalen kraaien boven de stad. De National Security Advisor heeft in een persconferentie bezworen dat de veiligheidsdiensten alles in het werk stellen om de daders snel te pakken. Op de vraag van cnn of er al verdachte personen, organisaties of mogendheden konden worden aangemerkt, wilde hij geen antwoord geven.

Donald J. Trump heeft tot aan zijn presidentschap duizenden vijanden gemaakt en dat aantal is exponentieel toegenomen sinds hij president van de Verenigde Staten is geworden. De aanslag kan evengoed het werk zijn van is als van een binnenlands conglomeraat van bezorgde burgers of een lone wolf. Het kan mij eigenlijk niet zoveel schelen – ik denk vooral terug aan de avond van zijn inauguratie en het jaar dat daaraan voorafging.

Terwijl voor de wereld alles in beweging kwam – de miljoenen mensen die het Westen probeerden te bereiken op de vlucht voor oorlog, de Britten die zich met een pennenstreek losmaakten van de rest van Europa, mijn eigen landgenoten die een politieke aardverschuiving veroorzaakten op basis van een diepgeworteld verlangen naar het verleden – kwam ook voor mij alles in beweging. Ik was al langer in transitie, maar ik wist niet waar ik me naartoe bewoog. In dat jaar smolt en schoof, kantelde en kolkte alles.

Ja, het was het jaar van fake news , het jaar van alternative facts en het jaar van post-truth. Maar het was ook het jaar van mijn ouders, het jaar van Leonard en het jaar van mij.


– Uit ‘Een tragedie in New York’ (Ambo-Anthos uitgevers, 2017)

Maurice Seleky op Harry Mulisch Festival

Maurice Seleky op Harry Mulisch Festival

Op zaterdag 4 november 2017 presenteert Maurice Seleky ‘De Nieuwe Letteren Show’ in Vondel CS te Amsterdam. Te gast zijn de jonge schrijvers Elfie Tromp, Roman Helinski en Marieke Lucas Rijneveld. Dit programma is onderdeel van het Harry Mulisch Festival en wordt ook gefilmd.

Zie hier voor kaarten en meer informatie.

Eerste Nederlandse roman uit Trump-tijdperk gelanceerd

Eerste Nederlandse roman uit Trump-tijdperk gelanceerd

Ambo-Anthos uitgevers presenteert de nieuwe roman Een tragedie in New York van auteur Maurice Seleky. Het boek is de eerste Nederlandse roman uit het Trump-tijdperk. Aan de hand van vier New Yorkse personages schetst Seleky het einde van de periode Obama. De inauguratie van Donald Trump is daarbij opmaat voor persoonlijk drama. Seleky treedt op 3 november met het boek op tijdens het internationale cultuurfestival Crossing Border in Den Haag.

Amerika in identiteitscrisis
‘Ze zeggen dat de president de nacht niet haalt’ luidt de eerste zin uit de nieuwe roman van Maurice Seleky, die in 2010 debuteerde met Ego Faber, een scherp portret van Generatie Y. In zijn nieuwe boek schetst Seleky de tijdgeest en het jachtige grootstedelijke leven, met als setting New York in het laatste jaar van het presidentschap van Barack Obama. In die stad worstelen vier personages met een identiteitscrisis, als metafoor voor Amerika in identiteitscrisis. De uitkomst van die worsteling leidt tot een moderne tragedie.

Crossing Border & Harry Mulisch Festival
Op vrijdag 3 november is Seleky geselecteerd om Een tragedie in New York te presenteren aan een publiek van ruim 200 nationale en internationale boekprofessionals tijdens het programma The Addict op  cultuurfestival Crossing Border in Den Haag. Crossing Border is het belangrijkste Europese festival op het gebied van muziek en literatuur. Seleky geeft tijdens dat festival ook een publiekslezing in de Lutherse Kerk. Bovendien is hij op zaterdag 4 november te zien als literair interviewer op het Harry Mulisch Festival in Amsterdam.

Over Een tragedie in New York
‘Een moderne, beklemmende tragedie over de eenzame stadsmens.’ – Elfie Tromp

‘Een schot in de roos.’ – Pepijn Lanen

‘Seleky’s stijl is dynamisch als de stad van dienst: New York.’ – Lucas Hirsch

Maurice Seleky op Crossing Border

Maurice Seleky op Crossing Border

Op vrijdag 3 november 2017 treedt Maurice Seleky op tijdens Crossing Border 2017, een 5-daags Nederlands cultureel festival dat sinds 1993 jaarlijks in november plaatsvindt, in het centrum van Den Haag. Het festival is gericht op een mengvorm van literatuur, film en muziek. Overdag vormt Seleky samen met Roos van Rijswijk, Gerda Blees en Massih Hutak het gezelschap van vier geselecteerde Nederlandse schrijvers die hun boek mogen presenteren aan een publiek van internationale boekprofessionals tijdens het programma The Addict. In de avond geeft Seleky een lezing uit zijn roman ‘Een tragedie in New York’ in de Lutherse Kerk in Den Haag. In 2010 trad hij ook al op tijdens Crossing Border met zijn debuutroman ‘Ego Faber’. Zie hier voor kaarten en meer informatie.

Boekpresentatie in Breda

Boekpresentatie in Breda

Op zaterdag 21 oktober 2017 vindt de feestelijke boekpresentatie plaats van ‘Een tragedie in New York‘ in boekhandel Van Kemenade & Hollaers in Breda. Sofie van Kemenade interviewt Maurice Seleky over het boek en daarna wordt het eerste Bredase exemplaar uitgereikt aan Rien Oosterdag, rector van het Stedelijk Gymnasium ten tijde dat Seleky daar studeerde. Na afloop van het programma is er een borrel en gelegenheid voor signeren. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk.

Boekpresentatie in Amsterdam

Boekpresentatie in Amsterdam

Op donderdag 19 oktober 2017 vindt de feestelijke boekpresentatie plaats van ‘Een tragedie in New York‘ op Sociëteit De Kring in Amsterdam. Redacteur Liesbeth Vries leidt het programma in namens Ambo-Anthos uitgevers, Jaime Donata interviewt Seleky over het boek en singer-songwriter Jesje de Schepper brengt live enkele liedjes ten gehore. Ook leest Seleky voor uit het boek en wordt het eerste exemplaar overhandigd aan een speciale gast. Na afloop van het programma is er een borrel met muziek van DJ David Oostrom en gelegenheid voor signeren. Dit evenement is besloten.

Tien tips voor een inclusieve Raad van Toezicht

Tien tips voor een inclusieve Raad van Toezicht

De Nederlandse cultuursector streeft in toenemende mate naar culturele diversiteit volgens de vier P’s van de Code Culturele Diversiteit: programma, publiek, personeel (inclusief toezichthouders) en partners. Het blijft echter nog een uitdaging om een Raad van Toezicht of een Raad van Bestuur cultureel divers en ook jonger samen te stellen. Maurice Seleky schreef tien aanbevelingen om te helpen bij deze uitdaging. Lees ze hieronder.

1. Wees expliciet en concreet
Durf expliciet en concreet te zijn in het streven naar een inclusievere Raad van Toezicht of Raad van Bestuur. Op een Raad van zes mensen zouden minimaal twee mensen met een cultureel diverse achtergrond en een jeugdiger leeftijd een mooi en haalbaar streven zijn, naast uiteraard een 50-50 man-vrouwverdeling.

2. Bereik ze met nieuwe media
Zet nieuwe media in voor de zoektocht naar nieuw talent. Alleen de gebruikelijke advertenties in De Volkskrant en NRC Handelsblad zijn niet voldoende. Zeker niet voor getalenteerde twintigers en dertigers die hun informatie uit hele andere bronnen halen. Alles wordt tegenwoordig aangeprezen, maar een (online) campagne voor nieuw talent in Raad of staf nog niet.

3. What’s in it for them?
Bedenk niet alleen wat de meerwaarde is van divers of jong talent voor de Raad, maar laat ook zien wat de meerwaarde van de Raad is voor hen zelf. Maak dus inzichtelijk waarom het voor een drukbezette advocaat, consultant of ondernemer (met een gezin) een toevoeging is om in een Raad plaats te nemen.

4. Begeleid en leid op
Bied nieuw talent adequate begeleiding. Voor wie nog nooit in een Raad heeft gezeten, is toetreden een grote, spannende stap. Zeker met alle verantwoordelijkheden die erbij komen kijken. Begeleid het nieuwe talent goed, met behulp van ervaren leden van de Raad. En laat nieuwe leden ook standaard de Code Cultural Governance lezen.

5. Kortere termijnen
Maak het mogelijk om korter zitting te nemen in een Raad. Een termijn van vijf jaar kan voor jongeren en cultureel diverse kandidaten zonder bestuurservaring op het eerste gezicht een erg lange periode lijken om zich te committeren, en daarmee drempelverhogend werken.

6. De aanhouder wint
Wees vastberaden. Het diverse en jongere talent lijkt weliswaar moeilijker te vinden, maar het is er wél. Uit onderzoek van de Vereniging van Universiteiten blijkt bijvoorbeeld dat circa 20% van de rechtenstudenten een niet-Westerse achtergrond heeft. Wie serieus zoekt en buiten de gebaande paden treedt, kan genoeg juristen, financieel specialisten en ander hoogopgeleid talent met een diverse achtergrond vinden. Het is 2016, de tijden zijn al veranderd.

7. Een breder referentiekader
Sta open voor nieuwe kwaliteiten. Vaak hanteren organisaties naast geschreven en objectieve kwaliteitscriteria (zoals opleiding) ook ongeschreven en subjectieve kwaliteitscriteria (past de kandidaat sociaal wel in de groep). Wie werkelijk een diverse Raad wilt, moet nieuw talent niet louter beoordelen volgens de mores en codes van het old boys network (dat ook bestaat in de cultuursector). Maar juist open staan voor nieuwe kwaliteiten, en nieuw talent vanuit een breder referentiekader beoordelen.

8. Een diverse raad, een diverse staf
Een divers samengestelde Raad kan van hele grote waarde zijn voor de rest van de organisatie. Koppel het streven naar een meer diverse Raad dan ook rechtstreeks aan het streven naar een meer diverse staf. Zolang het personeelsbestand van een culturele organisatie in programmering, fondsenwerving, marketing en directie namelijk niet divers is, blijft de hele organisatie uiteindelijk achter de feiten aan lopen.

9. Ontwikkel diverse netwerken
Ga nieuwe verbindingen aan en maak netwerken diverser. Zoek actief influencers binnen cultureel diverse netwerken op en vraag om advies, aanbevelingen en contactgegevens. Ook de media, overheden en banken kampen met hetzelfde vraagstuk. Zij hebben al een cultureel personeelsbeleid ontwikkeld en soms zelfs diversiteitsexperts in dienst. Hun nieuwe talent kan ook het nieuwe talent van de cultuursector worden.

10. Neem diversiteit echt serieus
Neem dit alles echt serieus. Culturele organisaties investeren binnen hun dagelijkse praktijk veel tijd, geld en energie in het maken van mooie inhoud en het bereiken van publiek. Neem het evenwichtig samenstellen van een Raad even serieus, om in de toekomst voor iedereen even relevant te blijven.

Maurice Seleky is lid van de Raad van Toezicht van jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam. Dit stuk is geschreven naar aanleiding van de bijeenkomst ‘Diversiteit in Toezicht’ georganiseerd door NVTC, Cultuur + Ondernemen en Binoq/Atana op dinsdag 1 november 2016.)